Uudised>>>>
 

 

Peamised teenused

 

Audiitorkontroll ja muud audiitorteenused

 • Aastaaruande auditeerimine, nii äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused
 • erikontrollid
 • äriseadustikus sätestatud hindamised ja arvamused; mitterahalised sissemaksed, arvamused ettevõtete jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel
 • projektide auditid

Raamatupidamisteenused

 • ettevõtte raamatupidamisarvestus
 • palgaarvestus(esindustele ja teistele organisatsioonidele, kes soovivad selle osa sisse osta)
 • raamatupidamise korrastamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid

Ärikonsultatsioonid ja ettevõtte rahandus

 • äritegevuse analüüs ja strateegilise arengu nõustamine
 • sisekontrolli nõustamine
 • ettevõtete ühinemine, omandamine ja müük
 • äriplaanid ja finantseerimine
 • ettevõtete väärtuste hindamine

Maksundus

 • maksukonsultatsioonid
 • füüsilisest isikust ettevõtjate tuludeklaratsioonid
 • rahvusvaheline maksuplaneerimine(koostöös Moore Stephensi võrgustiku kaudu)

Õigusabi teenused

 • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
 • lepingute koostamine
 • haldusõiguslikud toimingud, järelpärimised, litsentside ja tegevuslubade taotlemine

 

Teenuste hinnakiri

Audiitorfirma Klea esileht

 
 
  © Copyright 2003. Audiitorfirma Klea.